Thiết kế căn hộ chung cư The Vesta tòa V1

Mặt bằng tòa V1Căn hộ 01 - V1Căn hộ 02 - V1Căn hộ 03 - V1Căn hộ 04 - V1Căn hộ 05 - V1Căn hộ 06 - V1Căn hộ 07 - V1Căn hộ 08 - V1Căn hộ 09 - V1Căn hộ 10 - V1Căn hộ 11 - V1Căn hộ 12 - V1