Thiết kế căn hộ chung cư The Vesta tòa V2

Mặt bằng tòa V2Căn hộ 01 - V2Căn hộ 02 - V2Căn hộ 03 - V2Căn hộ 04 - V2Căn hộ 05 - V2Căn hộ 06 - V2Căn hộ 07 - V2Căn hộ 08 - V2Căn hộ 09 - V2Căn hộ 10 - V2Căn hộ 11 - V2Căn hộ 12 - V2