Thiết kế căn hộ chung cư The Vesta tòa V5

Mặt bằng tòa V5Căn hộ 01 - V5Căn hộ 02 - V5Căn hộ 03 - V5Căn hộ 04 - V5Căn hộ 05 - V5Căn hộ 06 - V5Căn hộ 07 - V5Căn hộ 08 - V5Căn hộ 09 - V5Căn hộ 10 - V5Căn hộ 11 - V5Căn hộ 12 - V5