Thiết kế căn hộ chung cư The Vesta tòa V7

Dưới đây là mặt bằng thiết kế tòa V7 dự án The Vesta:

Mặt bằng tòa V7Căn hộ 01 - V7