Thiết kế căn hộ chung cư The Vesta tòa V8

Mặt bằng tòa V4Căn hộ 01 - V8Căn hộ 02 - V8Căn hộ 03 - V8Căn hộ 04 - V8Căn hộ 05 - V8Căn hộ 06 - V8Căn hộ 07 - V8Căn hộ 08 - V8Căn hộ 09 - V8Căn hộ 10 - V8Căn hộ 11 - V8Căn hộ 12 - V8Căn hộ 13 - V8Căn hộ 14 - V8Căn hộ 15 - V8Căn hộ 16 - V8